โครงการพิเศษ
อบรมเผยแพร่งานวิจัยเว็บเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เคลื่อนที่พร้อมใช้จาก มทส.
(SUTinsWebCluster: SUT-Mobile Instant Web Cluster)
กลับหน้าหลัก

สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00 น.
(ลงทะเบียนไม่เกินหน่วยงานละ 2 ท่าน)
สมัครเข้าอบรม
วันศุกร์ที่: 29 มิถุนายน 2555
(เปิดอบรมแน่นอน)
ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ(0/50) กระดานถามตอบ(0) ดูรูป

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม


ติดต่อคุณปณิตา สมัตถภาพงศ์
หน่วยบริการอบรมและสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร: 044 224821 แฟกซ์: 044 224814
มือถือ 081-390-0224
อีเมล์: panita@sut.ac.th

Viewing count = 11999