การประชุมระบบ E-Testing : จังหวัดพิษณุโลกและเชียงใหม่

การประชุม เผยแพร่ และรับฟังความคิดเห็น การใช้งานระบบ E-Testing (ครั้งที่ 1/2557 และ ครั้งที่ 2/2557)

จังหวัดพิษณุโลก (12 ธันวาคม 2556 )

จังหวัดเชียงใหม่ (13 ธันวาคม 2556)

By SUT Open Source Reseach and Development Unit