ระบบบริหารจัดการการสอบออนไลน์ ๕๙๐๑
(SOTS: Stand-alone Online Test System 5901)
  25 January 2016
(สิ่งนี้ได้จากวิจัยและพัฒนาต่อยอด ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. รุ่นก่อนๆ (ดู ประวัติ )
(This is a modified version of previous SUT-MOTS. See history.)


ที่มา
เวอร์ชั่น 5805 ถูกใช้งานมานานพอควร หน่วยงานที่มีการนำไปใช้ในปริมาณมากคือ สพม.18 ชลบุรี-ระยอง และ สพม.31 นครราชสีมา รวมทั้งการสอบของทาง สทศ. เป็นผลให้เกิดการปรับแต่งและเพิ่มเติมโปรแกรมระบบสอบมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้ทำการอัพเดท Ubuntu 14.04 ให้ทันสมัย

และเนื่องในโอกาส มีการจัดการ
"การประชุม WUNCA หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 32nd WUNCA)" ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 นี้ ทางทีมงานจึงได้ปรับปรุงเวอร์ชันนี้เป็นกรณีพิเศษ

สิ่งใหม่และความสามารถเพิ่มเติมที่เป็นจุดใหญ่และควรกล่าวถึง

1. แก้บักเวลาแสดงข้อสอบทั้งหมดพร้อมเฉลยในรูปแบบ html เมื่อข้อมูลมี $ จะทำให้การแสดงผลเพี้ยน
2. แก้ไขโปรแกรมเพื่อให้การนำเข้าข้อสอบทาง textbox เร็วขึ้น
3. เพิ่มส่วนในการเพิ่มข้อสอบอัตโนมัติ สำหรับการทดลองใช้งาน
4. แก้ไขโปรแกรมให้การแสดงผลในเมนู 2 แก้ไขข้อสอบ ทำงานได้เร็วขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีข้อสอบในระบบเป็นแสนข้อ
5. เพิ่มเติมการพิมพ์ชื่อเพื่อนำไปตัดแจกเพื่อบอกรหัสผ่าน ในกรณีที่ป้อนช่อผู้เข้าสอบในรูปแบบ นาย กกกก ขขขขข
    โดย คำว่านายกับชื่อต้นไม่ติดกัน ให้สามารถแสดงชื่อได้อย่างถูกต้อง
6. เพิ่มเติมให้การรับชื่อผู้เข้าสอบ และเพิ่มชื่อผู้เข้าสอบ สามารถกำหนด ห้องสอบและเลขที่นั่งสอบได้
7. ปรับแต่งให้การนำรายชื่อผู้เข้าสอบ เข้าระบบ ได้เร็วขึ้น
8. แก้บัก โค้ด save & restore Update
9. แก้ไขบัก การกำหนด รูปและไฟล์มัลติมีเดีย สำหรับ header
        // สำหรับการสร้าง map เมื่อคำถามมีการใช้ header
        // หลักการทำงานคือ
        // ทุกคำถามที่ใช้ header เดียวกันจะอยู่ติดกัน ซึ่งถ้ากำหนดว่า สลับคำถามได้สำหรับ header นั้น จึงจะทำการสลับคำถามภายในกลุ่ม
        // ถ้ามีการ กำหนด fix แม้เพียงคำถามเดียวในกลุ่ม จะนำทั้งกลุ่มไปไว้ยังตำแหน่งคำถามต่ำสุด และเรียงคำถามทั้งกลุ่มจากน้อยไปมาก
10. เพิ่มการตอบในรูปแบบเศษส่วน สำหรับคำถาม type7 ตอบเป็นตัวเลข
11. สำหรับ testserver แก้บัก ให้รองรับการส่งข้อมูลระหว่าง testserver เช่นจาก cts ไปยัง srs ให้รองรับ ชื่อวิชาสอบ testweb ที่มีเครื่องหมาย _ คั้นระหว่าง
12. สำหรับ testserver เพิ่มเติมเพื่อให้รองรับการกำหนด รายวิชาที่จะส่งต่อไปยัง client

คำขอบคุณ
ทีมผู้วิจัยและพัฒนาระบบต้องขอขอบคุณ อาจารย์นิพนธ์ ลิ้มพงษา และ ศน. จาฤภณ ศรีวิรัญ ที่นำระบบไปใช้งานและรายงานผลการใช้งานมาโดยตลอด เป็นเหตุให้เกิด สิ่งใหม่ๆ

คอมพิวเตอร์ ที่จะติดตั้งเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับการสอบออนไลน์ต้องมี RAM ไม่ต่ำกว่า 1GB.
การใช้งานจะต้องทำโดยการต่อคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดเข้าที่เน็ตเวิร์กสวิตช์ มิฉะนั้นการทำงานบางอย่างอาจไม่เป็นไปตามคาดหมาย ถ้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงานอัตโนมัติ ให้รันคำสั่งต่อไปนี้ในเทอร์มินัล: sudo service apache2 restart; sudo service mysql restart

Computer to be installed and used as an online test server must have RAM at least 1GB.
All computers must connect to a network switch, otherwise some features may not work properly. If web server does not start
automatically, run these commands on the terminal: sudo service apache2 restart; sudo service mysql restart


ข้อควรทราบ ก่อนการใช้งาน
Should know before using this system
1. เครื่องที่จะติดตั้งสำหรับใช้การสอบต้องมี RAM ไม่น้อยกว่า 2 GB.
2. เริ่มการติดตั้งโดยบูตคอมพิวเตอร์เข้าสู่โปรแกรมติดตั้งระบบ ด้วยแผ่น SOTS-5901 หรือ USB flash drive ที่บรรจุระบบอยู่
3. เมื่อโปรแกรมติดตั้งระบบทำงาน ผู้ใช้สามารถเลือกการติดตั้งมี 2 รูปแบบ
   -การติดตั้งแบบไดเร็กทอรี่ เป็นการติดตั้งสำหรับออกข้อสอบและประเมินผลและยังเหมาะต่อการฝึกอบรมและ ทดลองใช้งาน
       การติดตั้งแบบนี้ ผู้ ใช้ไม่จำเป็น ต้องเตรียมฮาร์ดดิสก์เป็นพิเศษ เพียงจัดให้มีไดรว์หนึ่งที่มีเนื้อที่ว่างประมาณ 20 GB
       เมื่อเลือกการติดตั้งแบบนี้ จะมีการสร้างไดเร็กทอรี่ dsutubtx ในไดรว์ปลายทางที่ถูกเลือก แล้วโปรแกรมตัวติดตั้งจะบรรจุระบบไว้ในนั้น
       ไดรว์ปลายทางอาจเป็น ntfs, ext3 หรือ ext4 การติดตั้งด้วยวิธีนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน ฮาร์ดดิสก์นั้น
       เคยทำการ ทดลอง พบว่าเครื่องโน็ตบุ๊กใหม่ที่มี RAM 2GB สามารถติดตั้งแบบนี้เพื่อ
       ใช้ในการสอบจริงเมื่อมีจำนวนผู้เข้าสอบ 105 คนได้อย่างไม่มีปัญหาใด

   -การติดตั้งแบบเต็มไดรว์ เหมาะต่อการการติดตั้งสำหรับใช้ในการสอบจริง หรือเมื่อต้องการความเร็วสูงสุด
       การติดตั้งแบบนี้ ผู้ ใช้จำเป็น ต้องเตรียมฮาร์ดดิสก์เป็นพิเศษ โดยจัดเตรียมทำให้มีไดรว์หนึ่งที่ว่างและมีเนื้อที่ประมาณ 20 GB.
       เมื่อเลือกการติดตั้งแบบนี้ ไดรว์ปลายทางที่ถูกเลือก จะถูกฟอร์แมตเป็น ext4 ข้อมูลเดิมจะหายหมด แล้วโปรแกรมตัวติดตั้งจะบรรจุระบบไว้ในนั้น
1. Computer must have RAM not less than 2 GB.
2. To install it, boot computer with SOTS-5901 DVD or USB flash drive that contains this system.
3. On the installer program, user may choose to install the system either one of the two modes:
  -Directory mode is for testing, training, composing the exam and evaluating the test result.
      No need for user to prepare harddisk except having a drive with 20 GB empty space.
      When install, a directory contains SOTS system will be created on the chosen drive which may be ntfs, ext3 or ext4.
  -Full drive mode is for setting up a typical test server. 
      User must prepare or create a drive(partition) with size 20 GB.
      When install, the chosen destination partition will be formatted to ext4 and having the system on it.

ความสามารถเด่นๆ ที่สะสมมาจนถึงเวอร์ชั่นนี้ทางด้านการสอบออนไลน์
Features up to this version for online test
Read more
อ่านเพิ่มเติม

ลิขสิทธิ์
License
It is an open source software that come with General Public License
เป็นโอเพนซอร์ส พัฒนาต่อยอดและใช้ได้ฟรี ด้วยลิขสิทธิ์ General Public License

ท้ายสุด
Final word
We have many desktop and server versions that can be reached at http://linux.sut.ac.th  Thank you for using SUTinsLinux.
ติดตามผลงานใหม่ๆ ของเราทั้งส่วนที่เป็นเดสก์ท็อปและเซิร์ฟเวอร์ได้ที่ http://linux.sut.ac.th/ ทางทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจผลงานของเรา