ระบบบริหารจัดการการสอบออนไลน์ ๕๗๐๘
(SOTS: Stand-alone Online Test System 5708)
  12 August 2014
(สิ่งนี้ได้จากวิจัยและพัฒนาต่อยอด ระบบสอบออนไลน์เคลื่อนที่จาก มทส. รุ่นก่อนๆ

(This is a modified version of previous SUT-MOTS.)


ที่มา
สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมานำโดยท่านผู้อำนวยการ ผศ. เปรมวิทย์ ท่อแก้ว และทีมงานของ ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร ได้นำระบบ E-Testing ส่วนการบริหารจัดการการทดสอบ ณ สนามสอบ 5701 ที่ได้รับการสนันสนุนจาก  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ไปใช้นการสอบ exit exam วิชาภาษาอังกฤษ จึงได้ตระหนักถึงความสะดวก เกิดการประหยัดทั้งเวลาและค่ากระดาษ จึงสนใจที่จะใช้ผลงานนี้ในการสอบครั้งต่อๆไป ในขณะเดียวกันพบว่าถ้าสามารถเพิ่มความสามารถบางอย่างเข้าไปอีก จะทำให้การดำเนินการสอบ exit exam เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผศ.ดร.สายสุนีย์ จึงปรึกษากับทีมวิจัยและพัฒนาระบบสอบออนไลน์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เพื่อให้ทำการพัฒนาเพิ่มความสามารถที่ต้องการโดยช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง ทางทีมวิจัยฯ เห็นว่าความคิดนี้ นอกจากจะเกิดประโยชน์สำหรับการสอบ exit exam ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยตรงแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั้งที่เป็นโรงเรียนระดับ ประถม มัธยม รวมไปถึงระดับมหาวิทยาลัย ต่างๆ อีกด้วย จึงตกลงทำการพัฒนาต่อยอดขึ้นมา ในครั้งนี้

สิ่งใหม่และความสามารถเพิ่มเติม
 1. สามารถกำหนดคลังข้อสอบ ที่มีความสามารถดังนี้
  -สามารถกำหนดการจัดเก็บเป็นหลาย section
  -การจัดเก็บข้อสอบแต่ละข้อ สามารถระบุความยากง่าย 5 ระดับ
  -สามารถนำข้อสอบเข้าสู่คลังได้ 2 ทางคือ ทางหน้าต่างแก้ไขข้อสอบและทางหน้าต่างการวิเคราะห์ข้อสอบ
  -การนำข้อสอบจากคลังข้อสอบมาใช้สอบ ทำได้ทั้งแบบคัดเลือกเองแต่ละข้อและคัดเลือกอัตโนมัติตามข้อกำหนด
  -สามารถนำออกข้อสอบทั้งหมดในคลัง
  -สามารถนำเข้าข้อสอบที่เคยนำออกจากคลังเข้าคลัง ทั้งแบบนำเข้าใหม่และแบบนำเข้าเพื่อรวมกับของเดิมที่มีอยู่
 2. เมื่อรวมผลสอบถ้ามีการตอบแบบสอบถามให้รวมผลตอบแบบสอบถามเข้ามา ด้วย
 3. สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ เพิ่มการวิเคราะห์ข้อเลือกลวง
 4. พัฒนาเพิ่มเติม หน้าต่างสรุปการทำข้อสอบทั้งหมด อยู่บริเวณเดียวกับส่วนบอกเวลาเหลือในการสอบ แสดง [15 (ทำแล้ว) /100 (ทั้งหมด)] เมื่อ click ให้แสดงสรุปการทำสอบทุกข้อ พร้อมทำลิงก์กระโดดไปยังข้อนั้นๆ ได้ทันที
 5. สามารถกำหนดจำนวนครั้งของการแสดงไฟล์ multimedia ได้
 6. ทำการอัพเดต Operating System เป็นUbuntu 14.04 LTS รวมทั้งปรับแต่งโปรแกรมต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
 7. พัฒนาเพิ่มเติม ระบบลงทะเบียนเข้าสอบ พร้อมความสามารถในการโหลดรายชื่อผู้เข้าสอบเข้าสู่เครื่องประจำห้องสอบ (RTS) ได้แบบ real time
 8. เพิ่มความสามารถในการกำหนดส่วนหัวของคำถามสำหรับข้อสอบแบบเลือกตอบ โดยส่วนหัวนี้สามารถประกอบด้วยข้อความรูปและไฟล์มัลติมีเดีย
 9. ปรับแต่งผลงาน ให้แสดงถึงการสนับสนุนพัฒนาต่อยอดครั้งนี้จาก สำนักคอมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 10. ผลงานที่ได้ยังคงความเป็นโอเพนซอร์สที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้

คำขอบคุณ
ทีมผู้วิจัยและพัฒนาระบบต้องขอขอบคุณทาง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ที่ได้สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาทำให้เกิด SOTS 5701 (เวอร์ชั่นก่อนหน้า นี้) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของการทำงานของระบบให้เกิดมี ความพร้อมใช้งาน สมบูรณ์กว่าที่เคยมีมา อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการนำ ไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง และสามารถให้ผู้ที่สนใจนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ผลงานที่ได้นี้นับว่าเกิดประโยชน์ต่อการวัดผลทางด้านการศึกษาของประเทศไทยในวงกว้าง อย่างไม่เคยมีมาก่อน

คอมพิวเตอร์ ที่จะติดตั้งเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับการสอบออนไลน์ต้องมี RAM ไม่ต่ำกว่า 1GB.
การใช้งานจะต้องทำโดยการต่อคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดเข้าที่เน็ตเวิร์กสวิตช์ มิฉะนั้นการทำงานบางอย่างอาจไม่เป็นไปตามคาดหมาย ถ้าเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงานอัตโนมัติ ให้รันคำสั่งต่อไปนี้ในเทอร์มินัล: sudo service apache2 restart; sudo service mysql restart

Computer to be installed and used as an online test server must have RAM at least 1GB.
All computers must connect to a network switch, otherwise some features may not work properly. If web server does not start
automatically, run these commands on the terminal: sudo service apache2 restart; sudo service mysql restart


ข้อควรทราบ ก่อนการใช้งาน
Should know before using this system
1. เครื่องที่จะติดตั้งสำหรับใช้การสอบต้องมี RAM ไม่น้อยกว่า 512 MB.
2. เริ่มการติดตั้งโดยบูตคอมพิวเตอร์เข้าสู่โปรแกรมติดตั้งระบบ ด้วยแผ่น MOTS-5701 หรือ USB flash drive ที่บรรจุระบบอยู่
3. เมื่อโปรแกรมติดตั้งระบบทำงาน ผู้ใช้สามารถเลือกการติดตั้งมี 2 รูปแบบ
   -การติดตั้งแบบไดเร็กทอรี่ เป็นการติดตั้งสำหรับออกข้อสอบและประเมินผลและยังเหมาะต่อการฝึกอบรมและ ทดลองใช้งาน
       การติดตั้งแบบนี้ ผู้ ใช้ไม่จำเป็น ต้องเตรียมฮาร์ดดิสก์เป็นพิเศษ เพียงจัดให้มีไดรว์หนึ่งที่มีเนื้อที่ว่าง 10 ถึง 15 GB
       เมื่อเลือกการติดตั้งแบบนี้ จะมีการสร้างไดเร็กทอรี่ dsutubtx ในไดรว์ปลายทางที่ถูกเลือก แล้วโปรแกรมตัวติดตั้งจะบรรจุระบบไว้ในนั้น
       ไดรว์ปลายทางอาจเป็น ntfs, ext3 หรือ ext4 การติดตั้งด้วยวิธีนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิมที่มีอยู่ใน ฮาร์ดดิสก์นั้น
       เคยทำการ ทดลอง พบว่าเครื่องโน็ตบุ๊กใหม่ที่มี RAM 2GB สามารถติดตั้งแบบนี้เพื่อ
       ใช้ในการสอบจริงเมื่อมีจำนวนผู้เข้าสอบ 105 คนได้อย่างไม่มีปัญหาใด

   -การติดตั้งแบบเต็มไดรว์ เหมาะต่อการการติดตั้งสำหรับใช้ในการสอบจริง หรือเมื่อต้องการความเร็วสูงสุด
       การติดตั้งแบบนี้ ผู้ ใช้จำเป็น ต้องเตรียมฮาร์ดดิสก์เป็นพิเศษ โดยจัดเตรียมทำให้มีไดรว์หนึ่งที่ว่างและมีเนื้อที่ 10 ถึง 15 GB
       เมื่อเลือกการติดตั้งแบบนี้ ไดรว์ปลายทางที่ถูกเลือก จะถูกฟอร์แมตเป็น ext4 ข้อมูลเดิมจะหายหมด แล้วโปรแกรมตัวติดตั้งจะบรรจุระบบไว้ในนั้น
1. Computer must have RAM at least 512 MB.
2. To install it, boot computer with MOTS-5701 DVD or USB flash drive that contains this system.
3. On the installer program, user may choose to install the system either one of the two modes:
  -Directory mode is for testing, training, composing the exam and evaluating the test result.
      No need for user to prepare harddisk except having a drive with 10 to 15 GB empty space.
      When install, a directory contains MOTS system will be created on the chosen drive which may be ntfs, ext3 or ext4.
  -Full drive mode is for setting up a typical test server. 
      User must prepare or create a drive(partition) with size  10 to 15 GB.
      When install, the chosen destination partition will be formatted to ext4 and having the system on it.


ลิขสิทธิ์
License
It is an opensource software that come with General Public License
เป็นโอเพนซอร์ส พัฒนาต่อยอดและใช้ได้ฟรี ด้วยลิขสิทธิ์ General Public License

ท้ายสุด
Final word
We have many desktop and server versions that can be reached at http://linux.sut.ac.th  Thank you for using SUTinsLinux.
ติดตามผลงานใหม่ๆ ของเราทั้งส่วนที่เป็นเดสก์ท็อปและเซิร์ฟเวอร์ได้ที่ http://linux.sut.ac.th/ ทางทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจผลงานของเรา